J. Pulikowski – Wewnętrzna walka mężczyzny o miłość