FUNDACJA BLISKO RODZINY
ul. Nowogrodzka 49
00-695 Warszawa
Tel. (22) 494 35 15 lub kom. 501 928 633

ADRES KORESPONDENCYJNY
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa

REGON: 380531616
NIP: 7010826780
KRS: 0000736595

Nr konta: Pekao S.A. 57 1240 6292 1111 0010 8382 8879