J. Pulikowski – Czy można dzisiaj dobrze wychować dzieci? (fragment)