Monika i Marcin Gajdowie – Jak przekazać dzieciom wartości? Wprowadzenie