J. Pulikowski – O budowaniu trwałych więzi

Ks. M. Dziewiecki – Odciąć pępowinę

ks. M. Dziewiecki – Toksyczna relacja